Code rood voor Poldertracé!

Teken nu online de petitie: Maak de Zanddijk niet kapot, ga voor poldertracé!

Inzicht in het complete dossier; onjuistheden en schending van integriteit in het Zanddijk dossier.
Aanvraag aanvullende informatie tracé roze zwart.

Uit de kostenraming van onafhankelijk en deskundig adviseur Wim van de Linde blijkt dat de kosten van tracé Roze-Zwart nagenoeg gelijk zijn aan de kosten van tracé Rood (Poldertrace).

TRACE PROJECT KOSTEN KOSTEN VERSCHIL TOV ROOD
ROOD € 72.500.000  
ROZE ZWART € 72.000.000 € 500.000
GROEN € 70.000.000 € 2.500.000
BRUIN € 54.600.000 € 17.900.000

Het traject van een elf jaar lange zoektocht naar een veilige, duurzame en toekomstbestendige gebiedsontsluitingsweg voor Kruiningen-Yerseke is in volle gang. Bewoners en ondernemers voelen zich in de steek gelaten, beschadigd en weggezet als querulanten. Niet in de laatste plaats omdat de bestuurlijke beeldvorming een schaduw werpt over hun ware intenties en motieven. De tijd tikt weg. Het is code rood voor het favoriete rode Poldertracé. Daarom op deze site integraal het complete Zanddijk dossier inzichtelijk gemaakt. Daarin is met steun van ondernemers, burgers en bewoners en in alle eerlijkheid en openheid een betrouwbare reconstructie gemaakt van wat nu een ware lijdensweg dreigt te worden.

Kijk mee achter de deuren van het besluitvormingsproces. Laat de objectieve conclusies van onafhankelijke onderzoeken, gedane correspondentie vanuit het volk en de visie van experts en het bedrijfsleven op u inwerken. Oordeel vervolgens zelf hoe democratisch Zeeland tot nu toe met de belangen van burgers en bedrijfsleven is omgegaan.

De route die GS willen is Gewoon Slecht en levensgevaarlijk. De ondergrond is ‘besmeurd en vervuild’. De weg is niet goed voor nu en niet goed voor later. Waarom geld stoppen in een verkeerde oplossing die enkel voor de korte termijn geldt. Met objectieve onderzoeken en een duidelijke second opinion die aangeeft dat voorgaande begrotingen voorgelogen zijn blijft voorkeur gegeven te worden aan een roze zwart traject waar een spoor van ellende zal worden achtergelaten. Puur vanuit verstrengelde belangen zijn keuzes gemaakt terwijl met een gelijke investering het milieu wordt gediend, de veiligheid van onszelf en onze kinderen, evenals de bereikbaarheid, groei en continuïteit van het bedrijfsleven. Dan heeft Kruiningen-Yerseke een duurzame en veilige verbindingsweg die er over 100 jaar nog steeds bij ligt.

Kijk niet weg! Zeg nee tegen het Zanddijk tracé. Zorg dat u de initiatiefnemers en u zelf later niets te verwijten heeft. Voorkom dat u straks alleen maar mag prevelen: we hebben het jammer genoeg laten gebeuren.

Klik hier op de volledige berekeningen en objectieve second opinion van de ervaren deskundige Wim van de Linde over tracé roze zwart en bekijk zelf hoe voorgaande berekeningen zijn onderdrukt, vooraf bepaald en voorgelogen om verkeerde beslissingen te laten nemen vanuit vals kostenaspect!

Dus KIJK! Klik hier voor openheid in geschriften rondom gestuurde besluitvorming:

Folders / nieuwsbrieven

Code rood voor poldertracéLees dossier ZanddijkTracé Zanddijk Gewoon SlechtDossier vervuildZeg nee tegen Zanddijk tracéTrek aan de bel nu het nog kanLaatste waarschuwing

© Poldertrace.nl,